Etter at det ble kjent at Shell kjøper opp BG Group, ble det også etter hvert klart at en sammenslåing ville føre til at mange ansatte ville bli overflødige.

I mai ble det varslet at 140 stillinger ville bli kuttet i Norge, og at alle ansatte ville få mulighet til å søke sluttpakke. Nå er det klart at 145 fast ansatte kuttes og at avtalen med 110 innleide avsluttes – og at kuttmålene ikke nås gjennom første pakkerunde.

-Mange er nå i ferd med å få beskjed om at de ikke har en rolle i den nye organisasjonen. Vi tilbyr da sluttpakker til alle som vi dessverre ikke har jobb til lenger. Det er en veldig tung situasjon, for dette er flinke folk, sier kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland i Norske Shell.

Utelukker ikke oppsigelser
-En del har takket ja til sluttpakker, men ikke nok til at utfordringene våre er løst. Det betyr at det er mange som ikke har arbeidsoppgaver i den nye organisasjonen.

-Hvis disse likevel ikke tar sluttpakke, blir det da oppsigelser?

-Vi håper å kunne klare å løse dette gjennom frivillighet, og strekker oss langt for å få det til. Men dette er vanskelig, og vi kan ikke utelukke noe, sier Soppeland.

Han håper at situasjonen er avklart i løpet av en måneds tid, og at nedbemanningen er fullført i løpet av året.

Les hele saken hos Stavanger Aftenblad.