De som kjenner meg vet at jeg har ord og setninger for de fleste ting som skjer rundt forbi, men i dag, 14.09.2016, så må jeg lete lengre enn noen gang etter ord og setninger for en spesifikk sak.

AV: Erik Falk Hansen, daglig Leder i OG-S AS som driver med omstilling og jobbsøkerkurs innenfor oljebransjen

I mine yngre dager ville jeg kanskje sagt noe som «Er det mulig?». I mine eldre dager så er kanskje ikke det en måte å snakke på og dessverre så har jeg fått så mye erfaring med NAV at svaret til spørsmålet dessverre ville vært et helt klart; «Ja, det er mulig»

Helt tilfeldig leste jeg et flott intervju med en jobbsøker fra oljeindustrien i Bergen, Hans Peter Endal. Skikkelig godt å se at folk fortsatt er positive.

Les intervjuet i Bergens Tidende her.

Ikke noe negativt om tidligere arbeidsgiver Reinertsen og ikke noe som helst tegn på en person som tenker «stakkars meg». Forfriskende å lese og sikkert en hel rekke jobbsøkere som kan lære mye av denne personen.

MEN, og ja det er et MEN med denne saken også.

Lengre nede i saken så finner man et intervju med Assisterende NAV Direktør i Hordaland, Tommy Johansen. Han klarer med noe få setninger å gjøre noe positivt og gledende til det helt motsatte: Negativt og lite gledende.

Dette sier han: «Dessverre er det slik at sjansen for langvarig eller varig utestengelse fra arbeidslivet, øker i takt med hvor lenge man har vært arbeidsledig. Passerer man seks måneder som arbeidsledig, oppstår fenomenet «hull i CV-en». Da har man vært ute så lenge at man må forklare det i en eventuell søknad eller i et intervju, og det er vel ingen hemmelighet at dette kan virke negativt i konkurranse med andre, sier han»

La oss se litt nærmere på det:

  • Her går en NAV Direktør på trykk og omtrent prøver å skape panikk blant jobbsøkere i regionen.
  • Her går en NAV Direktør på trykk og sier noe som faktisk ikke stemmer i det hele tatt.
  • Her går en NAV Direktør, atter en gang, på trykk og meddeler info der de helt klart og tydelig ikke har tall som støtter deres kommentar.
  • Her går en NAV Direktør, atter en gang, på trykk og gjør ting verre for jobbsøkere i motsetningen til hva enhver skattebetaler betaler dem for å gjøre.

Dette er ikke godt nok NAV og Tommy Johansen. Det tror jeg innerst inne du vet også.

La meg presisere en gang for alle: Har du jobbet i oljeindustrien og vært ledig lengre enn seks måneder; Det er ingen grunn til å få panikk iht. «hull» i CV. Alle forstår at det er veldig tøft i olja og vi har snakket med 500 + rekrutterere fra oljeindustrien (Interne og eksterne) ila sommeren og 9.7 av 10 sier at de ikke ser mer positivt på en person som er jobb i motsetning til en person som har vært ute av arbeid i seks måneder +.

Har du vært ute av arbeid lengre enn seks måneder? Ingen grunn til å få panikk. Folk liker deg like godt for det om, og du er ikke noe «dårligere» enn dem som er i jobb eller dem som har vært ledige mindre enn seks måneder.

Så må jeg legge til: I dag har jeg fått melding av tre personer som har vært med på vårt jobbsøkerprogram, DUJSK, men som har vært ledige i 12 måneder + totalt. Samtlige meldinger var positive og hadde kun ett budskap:
«Jeg har fått jobb».

Tygg litt på den herr NAV Direktør i Hordaland.