Forklaringen er selskapets nye driftskontrakter på Statoils oppjekkbare Cat J-rigger som skal brukes på Oseberg og Gullfaks-feltet. Verdien av kontraktene er 5,2 milliarder kroner.

– Vi skal bemanne to nye rigger og vil trenge rundt 150 personer per rigg. Noen av disse er allerede engasjert enten i byggingen av riggene eller forberedelse av driften. I tillegg skal vi rekruttere driftspersonell på land, skriver selskapet i en e-post til Offshore.no.

Rotasjon i Sør-Korea
Mannskapet som nå rekrutteres skal etter planen gå i rotasjon på verftet i Sør-Korea med antatt start fra januar 2017 og frem til riggen går i transitt til Norge innen april 2017. Rigg nummer to er planlagt å være klar for å gå fra verftet rundt et kvartal senere, med tilsvarende planer for dette mannskapet.

Blant stillingene som nå er utlyst med søknadsfrist 4. april, finner vi plattformsjef, materialforvalter, boresjef, borer, tårnarbeider, boredekksarbeider, kranfører, elektriker, subseaingeniør, sveiser, hydraulikkingeniør, sikkerhetsoffiser, radiooperatør med flere.

Mange interesserte
Og selskapet kan glede seg over stor pågang blant søkerene.

– Som man kan forvente i dagens marked, er det store muligheter for å rekruttere personell med svært god kompetanse, skriver KCA Deutag.

– Hvilke egenskaper er dere på jakt etter hos kandidatene?
– Vi har som mål å rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til hver enkelt stilling. Vi vurderer derfor hver enkelt søkers kompetanse og erfaring opp mot den aktuelle stillingen.

Hele rekrutteringsprosessen er ventet fullført innen utgangen av 2016.