Møkster har signert en ny kontrakt for Stril Server med VBMS, et datterselskap av Royal Boskalis Westminster NV. Kontrakten er på fem måneder pluss opsjoner, og har oppstart i april 2017.

Fartøyet skal bistå VBMS sine operasjoner i Nordsjøen. Det er Møkster sin første kontrakt med VBMS, og den gir selskapet nok et fotfeste i offshore leverandørmarkedet, opplyser Simon Møkster Shipping i en pressemelding.

Stril Server som ble levert i juni 2014, er spesialdesignet for arbeid innenfor ROV, survey, dykking og lettere konstruksjonsaktiviteter. Fartøyet har lugarkapasitet for 90 personer.

I tillegg er fartøyet bygget med tanke på å utføre tjenester til oppbygging av offshore vindmølleparker.