– Det ble et skjebnesvangert valg. Jeg hadde jobbet innen telekom i nesten 24 år. Men i 2013 gikk jeg over til oljebransjen. Det var dårlig timing, sier Tina Fjell til Bergens Tidende.

Bråstopp

Hun ser ut av vinduet i leiligheten der hun tilbringer langt flere timer og dager enn hun skulle ønske. Den tidligere prosjektlederen for telekom i ABB har vært vant til en hektisk arbeidshverdag og stor fart. Men for to år siden var det stopp.

– Jeg merket at det stadig kom mindre oppdrag til oss fra Statoil. Derfor vokste mistanken om at vi måtte nedbemanne. Som en av de siste som kom inn, var jeg en av de første som måtte slutte, forteller hun.

Attraktiv

Det var i november 2014. Siden da har hun søkt utallige jobber, uten suksess. Fjell er 48 år, og har fire års utdanning innen datafag og logistikk. Med lang arbeidserfaring skulle hun være en attraktiv arbeidstaker. Men hun får ikke jobb.

– Jeg har ikke tall på hvor mange stillinger jeg har søkt. Noen få ganger er jeg blitt innkalt til intervju. Men det finnes alltid noen som er ti år yngre med tilsvarende eller bedre bakgrunn. Nå har jeg vært ledig så lenge at jeg nok havner i feil bunke bare av den grunn, sukker Fjell.

Sosialstønad

Nesten 1200 arbeidsledige i Hordaland har vært uten jobb i mer enn ett og et halvt år. Etter to år mister arbeidssøkere rett til dagpenger. For Tina Fjell skjer det ved årssskiftet. Da må hun over på sosial stønad for å få inntekt til livets opphold. Hun vet ikke hvordan det vil gå økonomisk.

– Flere er i samme situasjon som meg. Av de som måtte gå tidlig fra oljesektoren er det mange som ikke har fått jobb, og som til slutt ender med sosial stønad. Dette er fullt oppegående, flinke arbeidsfolk. Noen må gjøre noe med dette, ellers pådrar samfunnet seg et stort problem, sier Tina Fjell.

11.500 nærmer seg

NAV opplyser at det ved utgangen av oktober var 11.534 arbeidssøkere som hadde vært ledige i mer enn ett og et halvt år her til lands. De har altså fem måneder eller mindre igjen av dagpengeperioden. Tallet utgjør rundt 16 prosent av alle ledige.

Det er i Hordaland og Rogaland tallene er høyest. I Hordaland var det 1197 som hadde vært uten arbeid i mer enn ett og et halvt år. Tallet i Rogaland er 1502.

 

Øker kraftig

Nå øker antall langtidsledige på Vestlandet kraftig.

– Vi ser at de langtidsledige er den gruppen som øker mest. De utgjør nå 46 prosent av alle som er helt ledige. Det er en bekymringsfull utvikling, sier Anne Kverneland Bogsnes som er fylkesdirektør i NAV Hordaland.

Hun forteller at det er særlig aldersgruppen 50–59 år som blir hengende igjen i ledighetskøen.

– Arbeidssøkere i 50-årene er ofte en gruppe som er utfordrende å få inn igjen i arbeidsmarkedet. Mange av dem har ikke erfaring som arbeidssøkere, samtidig som de har en kompetanse som ofte er ganske spisset. Vi vet også at alderen i seg selv kan redusere sjansen for å få ny jobb. Høy alder og lang periode som arbeidssøker gir dårligere «odds» på arbeidsmarkedet , sier Kverneland Bogsnes til BT.

– Nå er det mange som snart må over på sosial stønad. Faller de da ut av statistikken?

– Ikke hvis de fortsatt melder seg som arbeidssøker. Da vil de være registrerte som ledige. Men dersom de ikke melder seg til oss for å søke arbeid, vil de heller ikke være en del av statistikken, sier Anne Kverneland Bogsnes.

Flere vil miste jobben

Konserndirektør Sølvi Spilde Monsen i bemanningsbyrået Manpower AS bekrefter tallene som Nav må se i øynene.

– I Hordaland og Rogaland er det ingen tegn til lysning ennå. Vi venter at tallene på ledige vil stige fortsatt. Mens i andre deler av landet er det langt bedre, sier hun til BT.

Det betyr også mindre oppdrag for selskaper i hennes bransje.

– Vi ser at det brukes mindre penger på personell i Hordaland og Rogaland. Mens det på Østlandet og i midt- og Nord-Norge ser bedre ut.

– Hvilket råd har du til de som har gått lenge ledig her på Vestlandet?

– Vi ser at mange har hatt vanskelig for å få jobb her. Om det er mulig sier vi at sjansene er langt større om de kan flytte på seg. Ellers er det fortsatt bra etterspørsel innenfor finansnæringen og delvis i offentlig sektor som har fått lagt to ny nemnder til Vestlandet. Men dette er på langt nær nok til å fange opp det antallet som blir ledige i oljesektoren, sier Sølvi Spilde Monsen.

Belastning

Tina Fjell forteller om en tøff hverdag med dagpenger som eneste inntekt. Hun har tidligere vært i media og vært åpen om arbeidsledigheten. Den gangen var det VG som snakket med folk som hadde mistet jobben i oljesektoren.

– Det er en belastning. Ikke minst om du er så dum at du ser på hva som skrives i kommentarfeltene. Det virker som folk tror vi er skyld i dette selv. Men jeg velger å stå frem fordi noen må fortelle hva som foregår, slik at det kan gjøres noe for dem som er i samme situasjon som meg, sier Fjell.

48-åringen forteller om ledighet som fører til passivitet. Dagene blir lange, og det sosiale nettverket skrumper inn som følge av at hun ikke har en jobb med kolleger å gå til.

Har søkt seg ut

– Myndighetene oppfordrer arbeidstakere til å flytte på seg for å få jobb. Har du vurdert det?

– Jeg har søkt jobber andre steder, men ikke fått noen. Om det skulle være en løsning måtte jeg pendle på dag- eller ukebasis. Barna mine bor her og har livene sine her. Av den grunn ønsker jeg å fortsette å bo i Bergen , sier Tina Fjell.

Regninger forfaller

Hva som skjer over nyttår har hun ikke oversikt over. NAV kan ikke si hvor stor sosialstønaden blir før hun er kommet i en situasjon der slik stønad er eneste mulighet. Og sosialhjelp gis etter en individuell vurdering.

– Det er utrolig frustrerende. Jeg har regninger som forfaller tidlig i januar, men aner ikke hva jeg har å rutte med. NAV sier at jeg kan ha fått meg jobb innen da. Sannsynligheten for det er etter snart to år veldig liten.

– Har du gitt opp jobbmarkedet?

– Det er klart jeg frykter ikke å komme i arbeid igjen. Men det er ingen grunn for at jeg ikke skal kunne jobbe. Og som 48-åring føler jeg meg definitivt ikke ferdig i arbeidslivet.