Aker Solutions er tildelt kontrakten for subseasystemet på Dvalin. Avtalen har en verdi på minimum 900 millioner kroner. 

Samtidig er Aibel tildelt kontrakten med å bygge to moduler på Heidrun-plattformen.

Samlet sett vil Dvalin-lisensen tildele kontrakter for 4,5 milliarder kroner for utbyggingen.

– Disse kontraktene markerer startskuddet for utbyggingen av Dvalin, og vi er veldig fornøyde med å ha fått Aker Solutions og Aibel med på laget, sier Hans-Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge.

Aker Solutions skal bygge den 300 tonn tunge havbunnsrammen og tilkoblingen mellom Heidrun-plattformen og rørledningen på havbunnen.
Aibel skal bygge en 4000 tonns gassbehandlingsmodul og en 400 tonns injeksjons-modul, som begge skal plasseres på Heidrun for at plattformen skal kunne ta imot gass og kondensat fra Dvalin. Denne kontrakten håndteres av Statoil, som er operatør på Heidrun

Til sammen blir det tildelt kontrakter verdt 4,5 milliarder kroner for utbyggingen av feltet. I tillegg til de to som er tildelt i dag, vil det bli tildelt en kontrakt for rørledning og montering av produksjonsutstyret.

68 prosent av verdiskapningen i forbindelse med utbyggingen vil tilfalle norske bedrifter, noe som tilsvarer arbeid for over 6000 årsverk i leverandørindustrien.

Mer om Dvalin-utbyggingen får du i denne podcasten: