Lundin Petroleum og Marathon Petroleum har signert en to-årig riggkontrakt med Songa Offshore for den halvt nedsenkbare riggen Songa Dee for boring av letebrønner på norsk sokkel.

De to selskapene skal dele riggen likt, og de overtar den sent i 2008 eller tidlig i 2009.

Kontraktsverdien er 310 millioner dollar.