Estimert verdi på dette arbeidet er rundt 350 millioner kroner.

Kværner inngikk 1. april en rammeavtale med Statoil for oppgradering av Njord-plattformen. Prosjektets rammeavtale er basert på en prosjektgjennomføringsplan hvor Statoil har opsjon på å igangsette gjennomføringen av ytterligere faser.

Opsjonen for front-end engineering og design (FEED) ble erklært samtidig som rammeavtalen ble inngått. I mai erklærte Statoil opsjonen for landligge ved Kværners verft på Stord.

Opsjonen som nå er erklært gjelder forberedelser til ombygging og gjennomføring av dokking av plattformen, som blant annet inkluderer fjerning av boretårn, flammebom, livbåtarrangement og inspeksjon. Prefabrikasjon av tidskritiske elementer, i hovedsak to pongtonger som skal øke plattformskrogets flyteevne, er også en del av arbeidet.

Plattformen ligger nå fortøyd til kai ved Kværner, hvor den vil ligge til boretårn, flammebom og livbåter er tatt av. Parallelt med dette vil fabrikasjonen av de to nye pongtongene pågå. Dokkfasen er ventet å vare ut august 2017.