Statoil et skritt nærmere fase to av Johan Sverdrup.

Partnerskapet i Johan Sverdrup har besluttet videreføring (DG2) av fase 2 prosjektet og tildeler FEED-kontrakter til Aker Solutions, Kværner og Siemens.

Dermed jobber selskapene videre mot endelig investeringsbeslutning i andre halvår 2018.

Statoil beregner de samlede investeringene i fase 2 til mellom 40 og 55 milliarder kroner. Det er en halvering av kostnadene som ble skissert da Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert for fase 1.

I forbindelse med beslutningen om videreføring, deler Statoil ut såkalte FEED-kontrakter (front-end, engineering, development) til:

  • Prosessplattform, Aker Solutions
  • Stålunderstell, Kværner
  • Kraftforsyning fra land, Siemens

28 brønner
Fase 2 inkluderer også utbygging av satellittområdene Avaldsnes (øst), Kvitsøy (sør) og Geitungen (nord) som skal fases inn for prosessering og eksport på feltsenteret.

Det er planlagt boring av 28 nye brønner i forbindelse med fase 2-utbyggingen, skriver Statoil i en pressemelding.

Fase 2-konseptet omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft fra land for Utsirahøyden innen 2022.

Modning og planleggingen av fase 2 i parallell med utbyggingen av fase 1 skal sikre en helhetlig fullfeltløsning og kostnadseffektiv oppkobling når fase 1 er i drift.

Styrket lønnsomhet
Statoil har gjennomført flere forbedringsprogram for fase 2 i Johan Sverdrup-utbyggingen. Investeringsestimatet for fase 2 er nå mellom 40 – 55 milliarder kroner (nominelle kroner, fast vekslingskurs ekskludert IOR) noe som utgjør en halvering siden plan for utbygging og drift ble levert for fase 1 av Johan Sverdrup.

– Kvalitet i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2 har styrket lønnsomheten. Nullpunktsprisen for hele feltutbyggingen er nå under 25 dollar fatet og med en ambisjon for en utvinningsgrad i verdensklasse på 70 % sier Digre.