Mange oljearbeidere frykter at de nå kan bli tvunget til å fly med samme helikoptertypen som havarerte ved Turøy 29. april i år, hvor 13 mennesker mistet livet, om flyforbudet blir fjernet.

Forbundene SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Lederne, Nito, Tekna, DSO, El og IT og FLT slår fast at mange medlemmer opplever frykt ved tanken på igjen å måtte fly helikoptertypen, og at mange ikke ville klart en slik belastning. Tilliten til de nevnte Super Puma-helikoptrene er borte offshore.

Fagforbundene mener at myndighetene og oljeselskapene må legge stor vekt på passasjerenes opplevde sikkerhet.

Det kreves av norske myndigheter at de ikke gir etter for presset fra EU om å oppheve flyforbudet slik EASA, European Aviation Safety Agency (den europeiske luftfartsmyndigheten), gjorde 7. oktober.