Selskapet skal levere fortøynings- og forberedelsesutstyr, offshorepersonell, mobiliseringstjenester og driftsplanlegging for flotellet, som etter planen skal ligge på feltet til slutten av januar 2017, med mulighet for forlengelse til juni 2017.

Fortøying av boreriggen Maersk Interseptor inngår også i oppdraget.