Kontrakten har en varighet av 10 år med en kontraktsverdi for IKM oppimot 750 millioner kroner i omsetning over denne kontraktsperioden.

Avtalen kan videre forlenges med en varighet av 15 år.

Historisk

– Kontrakten forventer å ha operasjonelle utfordringer så vel som teknologiske nyvinninger, heter det.

For første gang i historien har Statoil og IKM gått sammen om å utvikle et såkalt RROV konsept (RROV=Residential ROV).  En RROV er et ROV fartøy som er permanent installert på havbunnen og blir fjernoperert fra land.

– Vi er av den oppfatning at denne teknologien vil være en trendsetter for fremtidige ROV-kontrakter og ville kunne lede til både operasjonelle og kostnadsbesparende fordeler for operatørselskapet sammenlignet med eksisterende ROV-konsepter, skriver IKM i en melding.

Arbeid fra land

Kontrakten som beskrevet ovenfor vil både involvere bruk av eksisterende IKM Merlin ROV-teknologi i kombinasjon med ny RROV-teknologi som blir utviklet gjennom denne kontrakten.

Likeledes vil bemanningen av ROV-systemene være annerledes enn i dag.

Denne vil være en kombinasjon av tradisjonell offshore ROV-bemanning i samarbeid med landbaserte ROV- operatører som arbeider ut fra et dedikert landbasert operatørsenter utviklet av IKM.