Kontrakten har oppstart 1. november 2016, med varighet til og med 31. oktober 2019, med to ganger ettårs opsjonsmulighet.

For å sikre kvalitetsleveranser til AS Norske Shell innen alle fagdisipliner og lokasjoner, har IKM Consultants, for denne kontrakten, inngått samarbeid med følgende selskap: AGR, Randstad, Metier, OTG og Orion Engineering.

Valget av samarbeidspartnere er i hovedsak basert på komplementaritet i ressursene, og tidligere samarbeid.

– Vi er stolte av å opprettholde rollen som leverandør til AS Norske Shell, og setter stor pris på tilliten vi vises ved tildelingen av denne kontrakten. Vi forplikter oss til kvalitetsleveranse, konkurransedyktighet og kostnadseffektivitet for å sikre et bærekraftig og suksessrikt kunde-leverandørforhold, som bidrar til langsiktig konkurranseevne for IKM Consultants AS. Vi gjør vårt ytterste for å innfri AS Norske Shells forventninger, og vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid, sier leder for forretningsutvikling i IKM Consultants AS, Mariann Espedal Ericson.