De har blitt tildelt en rammeavtale for levering av midlertidig personell til Aker BP for perioden 1. desember 2016 til 31. desember 2019.

Avtalen har en opsjonsperiode på 2 x 1 år.

Kontrakten omfatter leveranse av midlertidig personell til kategoriene Multi Technical, Supply Chain Management, Finance og Administration.