Ved utgangen av 2015 var det registrert 11 139 fiskere og 5 914 fiskefartøy i Norge. Nedgangen i antall fiskere har sunket mye fra 1990 da antallet var cirka 27.000. Men noen velger å dra ut på sjøen år etter år. Vi har snakket med noen av dem om livet på sjøen.

– Kvoterådene går som noen jojoer. Det ene året kan det være mange tusen tonn på ett fiskeslag, det andre året går det ned til bare tusen. Det er nok ikke mange bransjer i Norge som opplever sånne svingninger som vi i fiskeribransjen er vant til, sier Kjell Sivertsen, som er skipper på den pelagiske tråleren Lønnøy.

Båten fra Bømlo fisker sild, makrell, tobis, nordsjøsild, kolmule, lodde og øyepål.

– Jeg har vært her i fire år. Før det var jeg på kystnotfartøyet Ganthi. Etter det gikk jeg på skole, og så var jeg skipper og styrmann på ulike pelagiske båter før jeg begynte på Lønnøy.

Fiskeren har vært på jakt etter pelagisk fisk siden han var 17 år. På de årene har kvotene for makrellfiske i Norge sunket. Kolmulefisket økte frem til i fjor etter en full stopp for noen år siden, noe denne grafen viser:

Graf: Martin Hirth

Graf: Martin Hirth

 

Selv var han aldri i tvil om at det var fisker han ville bli.

– Det har alltid interessert meg. Jeg begynte som lærling på Ganthi, og syntes det var spennende. Jeg kunne ikke tenkt meg å gjøre noe annet.

Tøff start

Fiskeren var 17 år da han var på sjøen første gang. Turen var tøff.

– Jeg var sjøsyk. Det gikk bra til slutt, men jeg var veldig sjøsyk de første dagene. Det ble bedre de neste turene, da var jeg ikke så sjøsyk.

– Hender det du blir sjøsyk i dag?

– Nei!

110 dager på sjøen

På Lønnøy er de seks fiskere, og de fisker over hele Nordsjøen, vest for Irland, i Barentshavet og langs norskekysten.

– De lengste turene er på 8-9 dager. De korteste turene er på en dag. Vi går skift med en måned på og en måned av, men det er mye fri. Jeg hadde 110 dager til sammen på sjøen i fjor.

Friperiodene bruker han på å hjelpe til i to ulike bemanningsbyråer som han er deleier i.

Lønnøy. Foto: Einar Thomassen

Lønnøy. Foto: Einar Thomassen

Storfangst i fjor

Lønnøy kan ta med 1000 tonn til sammen. Hvor mye fisk de får, varierer stort.

– Enkelte ganger kan du få full last på en dag eller to. Men nå har vi hatt åtte fiskedager, og leverer bare 450 tonn.

Den største fangsten Kjell Sivertsen har vært med på, var på tobisfiske i fjor.

– Vi hadde fisket flere dager, og det var litt dårlig fiske. Vi hadde vel fått om bord 400 tonn, så hørte vi om noen båter som kom borti fisk på feltet som heter Hardangervidden, og gikk bort der. Da fikk vi de 5-600 tonnene vi manglet før dagen var omme, og dro rett til Egersund og leverte.

Fakta

Pelagiske trålere

  • Trål er et traktformet fiskeredskap som dras gjennom vannet, der en har gjennomsiling av vann og fisken blir fanget inn og havner til slutt helt bak i trålposen.
  • Det er cirka 20 pelagiske trålere i Norge. De hører hjemme fra Søgne i sør til Gratangen i Troms i nord.
  • Trålerne fisker pelagiske arter som sild, makrell, kolmule og lodde.

Kilder: Oljedirektoratet, Fiskebåt.no

– Har du hatt en tur som har gått skikkelig dårlig?

– Ja, jeg husker spesielt en gang for syv år siden. Da trålte vi kolmule vest for Irland, og måtte ta opp trålen på grunn av storm. Men vi fikk trålen i propellen og lå uten motorkraft i full storm. Vi lå og kjempet i 12-13 timer før vi fikk koblet oss på en annen båt og ble slept inn til Hebridene. Det var ikke kjekt.

Klager ikke på lønnen

Fiskerne får betalt etter fangst, og lønnen varierer fra år til år. Det gjør ikke noe for Kjell Sivertsen.

– Jeg er vant med det, det er ikke noe problem. Jeg har vært på fiske i 12-13 år, og aldri kunnet klage på lønnen.

– Vil du anbefale andre å bli fiskere?

– Ja. Det er en spennende jobb, med kjekke utfordringer, godt samhold og veldig greie kolleger, både om bord i denne båten og i andre båter.