Havila har hanket inn mer jobb for både Havila Aurora og Havila Troll. Begge fartøyene får forlenget kontaktene med oljeselskapene de er på jobb for.

Mer jobb
Statoil-kontrakten på Havila Troll gikk opprinngelig ut i november. Nå får skipet fornyet tillit, og jobb frem til november 2017.

Oljeselskapet har ytterligere en opsjonsperiode igjen på to år.

I sommer inngikk møre-rederiet en kontrakt på tre måneder med Total UK for forsyningsfartøyet Havila Aurora.

Nå har også Total forlenget den faste perioden frem til mai 2017, og skipet får i tillegg 6 opsjonsperioder, på en måned hver.

Fartøy i opplag
Kontraktene er godt nytt for det hardt pressede rederiet. Rederiet har tatt ut flere fartøy ut av et dødt markedet.

Begge hevder de jobber for å redde de Havila-ansatte
For en knapp måned siden forlot det 11 år gamle forsyningsskipet Havila Princess opplagsbøyene. Havila solgte skipet til færøyske Bakkafrost, og fartøyet skal fremover operere innen fiskeoppdrett.