Hordaland fylkeskommune ved Skyss har tildelt fergerederiet Fjord1 kontrakt for syv fergesamband.

Sambandene blir dyrere for fylkeskommunen å drifte, men til gjengjeld har Fjord1 forpliktet seg å redusere energibruken med 60 prosent, og CO2-utslipp med 87 prosent i forhold til utslippene i dag.

– Fra 2020 vil merkostnadene for fylkeskommunen med denne kontrakten bli om lag 100 millioner kroner per år sammenlignet med dagens kontrakter, sier Karl Inge Nygård, leder av juridisk avdeling i Skyss som har ansvar for anbudene.

Med kontrakten vil mange av fergene gå over til elektriske løsninger. Den nye avtalen som vil løpe frem til 2029 fra oppstart, har en kontraktsverdien i hele perioden på vel 3,5 milliardar kroner.

Fakta

Fergetildeling 

Sambandet i rutepakke 1 gjelder:

  • Leirvåg – Sløvåg
  • Fedje – Sævrøy
  • Hufthamar – Krokeide:
  • Husavik – Sandvikvåg:
  • Hatvik – Venjaneset
  • Halhjem – Våge
  • Langevåg – Buavåg

Alle kontraktane varer fram til 31. desember 2029, og starter 1. januar 2020. Sambandene Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg har oppstart 1. januar 2018.

Skåret høyest på kriteriene

Fjord1 skåret ifølge fylkeskommunen høyest på alle de tre tildelingskriteriene;  pris, miljø- og energieffektivitet. I konkurransen forhandlet Skyss med Boreal, Torghatten, Norled og Fjord1.

I tildelingskriteriene var pris veklagt med 70 prosent, miljøeffektivitet med 15 prosent og energieffektivitet med 15 prosent.

– Tilbyder har overgått våre forventninger til hva vi kunne oppnå på miljøside, og tilskuddene fra Enova og NOx-fondet er sentrale virkemiddel for at dette skal la seg gjennomføre, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun i en pressemelding fra fylket.

Elektrifiseringen av ferjesambandene forutsetter store investeringer til nye fartøy og anlegg på land, men en vil få månedlige bidrag fra både Enova og NOx-fondet.

Det vil gjennomføres en engangsinvestering på land knyttet til infrastruktur for strøm og batteri på 172 millionar kroner.

Politisk enighet

De politiske partiene på fylkestinget står samlet bak tildelingen.

Fylkesordføreren mener dette er et taktskifte innen klima- og miljøprioriteringer, som viser tydelig politisk vilje til å løse klimautfordringene.

– Prisen for å drifte disse sambandene blir høyere enn i dagens kontrakter. Fylkeskommunen har stramme økonomiske rammer og må hvert år kutte i budsjettene. En øke i ferjekostnadene er utfordrende, og en må prøve å finne løsninger som gjør det mulig å ivareta miljøet samtidig som en har kontroll på de budsjettmessige konsekvensene, sier fylkesordføreren.