Höegh LNG har fått i havn en kontrakt med Quantum Power Ghana Gas på importterminalen Tema for flytende naturgass ved Accra i Ghana.

Den tyve år lange kontrakten har opsjon på forlengelse av leien i fem år, og ventes å gi et årlig driftsoverskudd på rundt 36 millioner dollar.

Tema-prosjektet er støttet av landets oljeselskap Ghana National Petroleum Corporation- Sør for Sahara er dette det første av denne type prosjekt i Afrika.

Byggingen av den nødvendige infrastrukturen for prosjektet er planlagt å starte i midten av 2017, og leveringen av den flytende importterminalen blir 6-12 måneder etter konstruksjonsarbeidet begynner.

Höegh vil bruke et fartøy fra flåten sin. Med denne kontrakten har rederiet full kontraksdekning, skriver Höegh LNG i en børsmelding.