De ansatte mener fritiden de får igjen for å gå ned i lønn ikke er reell. – På papiret får de fri, men de er tvunget til å være om bord.

Fredag stemte de sjøansatte i Havila over forslaget om å gå ned seks prosent i lønn, mot å få redusert arbeidstiden med inntil syv timer per uke.

Om lag 90 prosent av de ansatte hadde levert stemme innen fristen, som var satt til klokken 11 fredag.

Over halvparten sa nei.

– Jeg kan bekrefte at forslaget ikke fikk tilslutning, sier administrerende direktør Njål Sævik i Havila.

– Går gjerne ned i lønn
Torsdag sa han at den fremforhandlede særavtalen, som skulle løpe ett år dersom den ble vedtatt, var ett av mange tiltak for å få ned kostnadene i rederiet.

Fakta

Havilas kamp mot klokken

  • Havila er i gang med en omfattende restruktureringsprosess for å kutte utgifter.
  • Bankene har gått med på å redusere avdragene på totalt 4,8 milliarder kroner i gjeld med nesten 400 millioner i året, under forutsetning av at rederiet kommer til enighet med obligasjonseierne.
  • Opprinnelig var fristen for en enighet satt til 31. januar, men etter å ha avlyst møtet med obligasjonseierne én gang, utvidet Havila fristen til 15. februar.
  • Også aksjonærene har måttet ta sin skjerv. En ekstraordinær generalforsamling vedtok å sette ned Havilas aksjekapital fra en verdi på 377 millioner kroner til 15 millioner kroner.
  • Det går hardest utover Sævik-familien, som eier 51 prosent av selskapet.
  • Fra mars går de fleste Havila-skipene fra 4/4 til 5/5-turnus.
– Vi tar resultatet av avstemmingen til etterretning og jobber videre med andre faktorer, så må vi se hva som blir konsekvensen av dette, sier Sævik.

Gunnar Helgeland, hovedtillitsvalgt for de om lag 100 ansatte i rederiet som er organisert i Norsk Sjømannsforbund, sier det ikke er vond vilje som førte til at særavtalen ble nedstemt.

– Folk går gjerne ned seks prosent i lønn for å redde arbeidsplassene sine. Men vi må få en tilsvarende, reell reduksjon i arbeidstiden, sier han.

– Bare fri på papiret
Det får de ikke slik særavtalen det ble stemt over er utformet, mener han, og forklarer:

For de to Havila-skipene som opererer i spot-markedet, er det mulighet for å ta fri og gå på land ved landligge. I et hardt presset marked med få jobber, ligger båtene ofte til kai.

Men for mannskapet på de resterende 21 skipene, som går på kontrakter og befinner seg i sjøen mesteparten av tiden de ansatte er om bord, blir det vanskeligere.

Helgelands medlemmer vil ikke akseptere at det skal kalles fritid, når en ansatt får sitte noen ekstra timer i messa.

– På papiret får de ansatte fri, men de er tvunget til å være om bord. Det er ikke noen plan for hvordan reduksjonen i arbeidstid skal gjennomføres, sier han.

Usikre på utfallet
Njål Sævik sier de per i dag ikke har planer om noen ny runde for å reforhandle særavtalen.

Helgeland sier de er villige til å sette seg ved forhandlingsbordet igjen, men understreker at ballen ligger hos rederiledelsen nå.

– Hvis vi får et nytt tilbud fra rederiet, er vi villige til å diskutere det, sier Helgeland.

Han sier de tillitsvalgte har hatt, og prøver fortsatt å ha en god dialog med rederiet.

– Vi vil få til et nytt møte, men vi er litt usikre på hva utfallet av denne nei-stemmen blir, fortsetter Helgeland, som sier det hersker mye usikkerhet blant de ansatte om fremtiden for jobbene deres.

– Oppsigelser kan bli konsekvensen
25 ansatte har allerede gått, da Havila la ankerhåndteringsfartøyene Havila Mars og Havila Neptune i opplagsbøyene i september i fjor.

Havila Subsea fulgte etter i desember, og kort tid etter begynte forhandlingene med sjømannsorganisasjonene for å få på plass en avtale om lønnsreduksjon.

– Mange reagerer på at rederiet først gikk til oppsigelser, og så kommer med forslaget om lønnsreduksjon, sier Helgeland.

Når Havila Princess nå kommer tilbake til Sunnmøre etter å ha blitt blokkert i Brasil, fryktes ytterligere oppsigelser.

Andre rederier har gjort lignende grep tidligere, for å ned kostnadene og beholde kompetansen.

Rem Offshore og Olympic Offshore har forlenget turnusperiodene, mens Island Offshore kuttet lønningene til de ansatte med en tilsvarende arbeidstidsreduksjon.

Eidesvik, Siem og Farstad har lagt om turnusen til to uker på og fire uker av, for å slippe å si opp folk.

– Jeg tror folk forstår at med denne nei-stemmen, kan oppsigelser fort bli konsekvensen. Hvis vi får satt oss ned med rederiledelsen igjen og snakket sammen skikkelig om dette, skal vi få i stand en avtale, sier Helgeland.