Ferjerederiet Norled har mange lærlinger. Arkivfoto: Lars Idar Waage.

Har kommet i mål med lærlingeplassene

2016 ble et godt år for fremtidens lærlinger. Men for kadettene er situasjonen en helt annen.

– Vi har klart å skaffe læreplass til alle som har ønsket det. Ingen står per i dag på vent hos Maritimt Opplæringskontor i Haugesund som dekker Sørvest-Norge, sier Inge Jarl Auestad, daglig leder ved opplæringskontoret.

Fakta

Antall lærlingeplasser på landsbasis:

  • 2012:  610 
  • 2013:  591 
  • 2014:  574 
  • 2015:  560

Antall kadettplasser på landsbasis: 

  • 2012: 432
  • 2013: 487
  • 2014: 516
  • 2015: 489

På landsbasis er det tegnet 519 lærlingkontrakter.

– Dette er veldig positivt, og vesentlig bedre enn vi hadde fryktet med tanke på situasjonen i offshoremarkedet i dag. Store deler av denne flåten ligger som kjent i opplag.

Nye regler hjelper på
Ved inngangen til 2016 ble nye regler for fartsområdet til skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) innført. Det er mye av grunnen til at så mange har fått opplæringsplasser i år.

Flere rederier har brukt mye tid på å regne på kostnader i forbindelse med NIS-reglene.

Inge-Jarl-Auestad

Inge Jarl Auestad. Foto: Maritimt Opplæringskontor Haugesund

– Når det gjelder offshoremarkedet ser det svært mørkt ut for 2017. Samtidig går det bra for en rekke andre rederier, sier Auestad.

Enkelte rederier skiller seg ut ved å ta inn mange lærlinger.

– Det gjelder blant annet ferjerederiene. At det tas inn lærlinger på tross av nedgangstidene, er utrolig viktig, sier Auestad.

– Lærlinger er fremtiden
Norled er blant rederiene som tar inn mange lærlinger.

– I dag har vi 54 lærlinger hos oss. Vi fyller på etter hvert som folk blir ferdige med sin opplæringsperiode. I tillegg har vi 16 kadetter. Vi anser lærlinger og kadetter som fremtiden, og det er viktig å sikre rekrutteringen fremover til tross for nedgangstider. Det er fortsatt behov for sjøfolk. Lærlingene fortsetter ofte hos oss som matroser eller motormenn. Noen går videre på skole, og kommer tilbake som kadetter. Det setter vi veldig pris på, sier Linda Husebø, senior HR-rådgiver hos Norled.

Kadettene sliter
Mens så å si alle lærlinger har sikret seg en opplæringsplass, ser det langt mørkere ut for landets kadetter.

I dag har 443 studenter fått kadettplass. – Det er positivt, men 181 står fortsatt uten plass, sier kadettkoordinator i Maritimt Forum, Tor Egil Fjelde.

Han mener tallet på kadetter som står uten plass er altfor høyt, og at rederiene må komme på banen.

– Fra 2010 til 2015 var 86 prosent av kadettplassene å finne på strekningen Stavanger-Ålesund. Med langt over 100 skip i opplag, sier det seg selv at situasjonen nå er mørk for offshorerederiene. Likevel tar offshorerederiene inn kadetter, men ikke like mange som tidligere.

Han viser til at rederiene ikke trenger betale lønn til kadettene, men kost/losji og forsikringer. Det er Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse som gir tilskudd; mellom 6.750 og 10.500 kroner.

– Jeg hadde forventet at rederier som normalt ikke tar inn norske kadetter, kunne stilt opp for  den norske ungdommen i denne krevende situasjonen. Da tenker jeg på rederier som Solvang, Grieg, Havforskningen, og Höegh med flere. Hadde alle tatt inn én kadett per båt hadde alle fått plass. De får dem jo «gratis», sier Fjelde.

Regner fartstid på ny måte
Nå skal det regnes på timer, ikke dager, på fartstiden til kadettene.

– Det vil si at flere kadetter som startet opplæringen på båt i sommer, kan være ferdige rundt jul, sier Auestad.

Kravet er at kadettene skal ha rundt 1860 timer. Jobber de 12-timers skift kan de bli ferdige på et halvår. Det gjør at flere vil kunne få plass etter hvert som folk blir ferdige.

Tor Egil Fjelde er positiv til den nye måten å regne fartstid på, men kjenner også til rederier som ønsker å ha kadettene lenger om bord.

– Det er også viktig at kadettene har lært det de skal, med tanke på eksamen de skal opp til, sier han.