– Jeg var forberedt på at det ble Nav på mandag. Jobbmarkedet for oss er veldig vanskelig, og det er få eller ingen muligheter, sier Rudi Charlsen til Bergens Tidende.

Så muligheter
Noen av kundene mente det var galt at det høykompetente verkstedet skulle forsvinne, og tok kontakt med industrilederen Gert Chr. Strindberg. Han så muligheter der Aker Solutions valgte å trekke seg ut.

– Beslutningen om å legge ned på Ågotnes er helt sikkert rett for Aker Solutions, som har flere avdelinger. Men for lokalsamfunnet her får det en stor konsekvens, og det behøver ikke å bety at det ikke kan drives lønnsomt i mindre skala. Og vi er jo litt patrioter, sier Strindberg.

15 ansatte
Sammen med CCB-basen og familien Hestness (tidligere Bergen Rørhandel) som hovedaksjonærer, etablerte Strindberg og investoren Ståle Raa selskapet Fabtech AS, som har overtatt utstyr og lokaler fra Aker Solutions. I oppstarten har de med seg 15 av de tidligere ansatte.

– Det føltes umenneskelig bra. Jeg så for meg å bli arbeidsledig. Når Fabtech har valgt å satse, håper vi enda flere kan komme i jobb igjen, sier arbeidsleder Tore Økland.
Mer arbeid
Gert Chr. Strindberg regner med at nyetablerte Fabtech vil selge vedlikeholds- og modifikasjonstjenester for 30–50 millioner kroner de første årene.

– Markedet for vedlikehold og modifikasjoner har ligget nede i flere år. Og det er garantert et etterslep som vil gi mye arbeid fremover. Vi tror det vil ta seg opp igjen innen ett år, sier Gert Chr. Strindberg.

– Vi har en liste på 25 navn og håper vi kan ta inn flere av disse. Det kommer også an på hva slags type oppdrag vi vinner, sier Strindberg.

Les hele artikkelen på bt.no.