Det vil bli gjennomført nye, kraftige kutt hos oljerservice-giganten Halliburton i Norge.

I år vil i størrelsesorden 250-260 ansatte bli sagt opp eller permittert.

– Det er svært trist at så mange mister jobben eller blir permittert, sier hovedtillitsvalgt Knut Nesland til Offshore.no.

Flest må gå offshore
Så nært som alle avdelinger både på land og offshore rammes av nedbemanningen.

Den største andelen av dem som bli sagt opp er blant de som jobber offshore.

Her er det varslet over 100 oppsigelser.

– Har forståelse
Kriteriene som er lagt til grunn for hvem som sies opp er ansiennitet i avdelingen, kompetanse og sosiale grunner.

Dette blir, ifølge Nesland, akseptert av de ansatte.

– Det er meg bekjent tre som har sagt seg uenig i oppsigelsene og vil få dette vurdert juridisk. Så lenge de avtalte prinsippene følges har man forståelse for at markedet er som det er i dag.

Snakker med medlemmene
Industri Energi sendte før helgen ut informasjon til sine medlemmer om prosessen de når er inne i. En del av dette handler om å forberede sine medlemmer på hvordan veien blir fremover.

Et stort antall ansatte er nå kalt inn til drøftelsesmøter med bedriftsledelsen, etter Arbeidsmiljøloven.

– Vi er nå i samtaler med dem som kalles inn til drøftelsesmøter, slik at de er forberedt på hva dette innebærer. Det blir mange slike samtaler for oss i mars. Det blir travelt.

Tallene kan bli justerte
Selv om antallet nå er om lag 100 permitterte, kan dette endre seg. Det kan slå begge veier. Noen permitterte kan bli tatt inn igjen – andre permitteringer kan ende med oppsigelser i stedet.

– Det er vondt for dem som må gå, men medlemmene våre har forståelse for sist inn-først ut-prinsippet og vi opplever at bedriften er ryddig på dette.

Tusenvis har mistet jobben
Det er ikke første runden med kutt i Halliburton som nå pågår.

Halliburton har det siste året flere ganger varslet om nedbemanninger. I februar 2015 ble det klart at 6.400 skulle kuttes på verdensbasis. Senest i februar ble det kjent at de skulle kutte 5.000 jobber.

Da ble det oppgitt at selskapet hadde kuttet til sammen 27.000 stillinger verden over siden 2014, da selskapets arbeidsstyrke var på sitt største nivå.

I Norge er det i flere omganger meldt om kutt, blant annet i august i fjor, da det ble klart at 113 skulle sies opp. Nesland kan ikke si nøyaktig hvor mange årsverk som har blitt kuttet siden oljenedturen startet, men krisen rammer hardt.

– Vi har jobbet med å hjelpe medlemmer helt siden prosessen med nedbemanningene startet høsten 2014. Det å kunne hjelpe medlemmer i en nedbemannings prosess er krevende og tar mye av hverdagen, men vi opplever at de ansatte som er berørt av nedbemanningene setter stor pris på at vi er der for de i denne vanskelige tiden.

– Nedbemanning er nødvending
– Vi har gjort justeringer i arbeidsstyrken i Norge basert på gjeldene markedsforhold. Halliburton vil fortsette å overvåke markedet og vil fortsette å tilpasse størrelsen på arbeidsstyrken, slik at den samsvarer med etterspørselen. Vi verdsetter hver enkelt medarbeider vi har, men dessverre står vi overfor den vanskelige realiteten som tilsier at nedbemanninger er nødvendig i utfordrende markedsforhold.

Det opplyser Emily Mir, Director – Public Relations til Offshore.no.

Hun skriver i en e-post detaljer rundt spesifikke forretningsområder og at antall ansatte er konkurranse-sensitiv informasjon og derfor ikke tilgjengelig.