Frontica har signert en femårskontrakt med Kværner for IT-tjenester og forretningsstøtte innen HR og finans. Frontica skal også bidra med produksjonsforbedringer og kostnadsreduksjoner i de nevnte forretningsenhetene.

Kontrakten har en verdi på 650 millioner kroner over fem år.