Kontrakten har en varighet på inntil 9 år inklusive opsjoner, har et betydelig volum for FORCE Technology, og inkluderer alle BP Norge sine installasjoner på norsk sokkel, inkludert toppdekk, havbunnsanlegg og brønn.

Kontrakten ble vunnet i en hard konkurranse med andre aktører, heter det.

– FORCE Technology beviser med dette at de har en unik kombinasjon av spesialister innen blant annet materialer og korrosjon, strukturberegninger og strukturovervåkning, inspeksjon og risikobasert inspeksjonsplanlegging, samt kursing og sertifisering. Det at man i tillegg også har et balansert forhold av akademikere med tung teoretisk forankring og godt erfarne spesialister med en praktisk tilnærming, gir en økt verdi i forhold til det å kunne ta gode beslutninger sammen med oljeselskapene, skriver selskapet i en melding.

FORCE hatt denne kontrakten siden 1999.