Avtalen løper dermed i to nye år.

Kontrakten gjelder Integrity Management-tjenester som også inkluderer inspeksjon, og driftes av Force Technology sine kontorer i Stavanger og Trondheim.