– Operasjonsmessig innebærer kontrakten at fartøyet skal være «moderfartøy» for teknikere som skal foreta de siste oppkoblingene og igangsetting av nye vindmøller på Gemini Windpark, sier Nils Liaaen, kommersiell sjef i Simon Møkster Shipping.

Opp til 3 måneders arbeid

Stavanger-rederiet sikret nylig en 10 ukers-kontrakt pluss opsjoner, for det et år gamle fartøyet Stril Server.

I forbindelse med arbeidet som skal utføres har skipet fått påmontert et gangvei-system.

– Det gjør at teknikerne kan komme seg på vindmølleinstallasjonene på en trygg og sikrere måte enn ved å benytte mindre tilbringerfartøy.

Ifølge Liaaen hadde Møkster-fartøyet et tilsvarende oppdrag for Siemens på Westermost vindpark i fjor.

Skip tilpasses utviklingen i vindindustrien

– Utviklingen innenfor vindmøllesektoren er at vindmølleparkene etableres lengre fra land. Det gjør at den tradisjonelle måten med tilbringerfartøy fra land blir tungvint og det er derfor bruk av gangveiløsninger fra dynamisk posisjonerte skip nå kommer for fullt, sier Liaaen.

– Det kommer flere skip spesialtilpasset for dette i tiden som kommer.

I løpet av første halvdel av 2016 skal Ålesundsselskapet Uptime sine “walk to work”-løsning bli montert på de to nye vindturbin-serviceskipene som er bestilt av Bernhard Schulte og Windea Offshore.

De to serviceoperasjons-skipene skal bygges på Ulstein, og vil leies av Siemens når offshore vind-prosjektene Gemini og Sandbank starter opp.

Bygget for vindmølleservice

Stril Server som ble levert i juni 2014, er spesialdesignet for arbeid innenfor ROV, survey, dykking og lettere konstruksjonsaktiviteter.

I tillegg er fartøyet bygget med tanke på å utføre tjenester til oppbygging av offshore vindmølleparker.

– Skipet har fungert meget godt så langt, men det skulle bare mangle når det er bygget på Simek i Flekkefjord, sier Liaanen humoristisk.

Etter overlevering satte skipet kurs for Nederland for første oppdrag for Bluestream. Siden den gang har skipet operert både på hollandsk og britisk sektor.

– Oppgavene har vært innkvartering for vindmøllesektoren og dykkerprosjekter for olje- og gassindustrien.