Rammeavtalen har en varighet på 3 år.

Avtalen omfatter Statoil sitt LNG anlegg på Melkøya, Hammerfest og produksjonsskipet Norne utenfor Helgeland: Avtalen inkluderer implementering av vedlikeholdsprogram og driftsinspeksjon med levering av blant annet NDT, videoinspeksjon og vibrasjonsmålinger og analyser.

Rammeavtalen gir også mulighet til avrop på andre Statoil prosjekter og revisjonsstanser etc. både på land og offshore.