Industrikonsernet Aker Solutions tjente mindre og fikk et underskudd før skatt på 278 millioner kroner i fjerde kvartal 2015. Trolig mister 900 jobben i løpet av 2016.

Selskapet opplyser i en børsmelding at de beregner å kunne spare inn 600 millioner kroner i året på effektivisering av forretningsområdet for vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner (MMO) og undervannsvirksomhet.

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet gjentar dessuten at de trolig må gjennomføre kraftig nedbemanning i nettopp MMO-området.

– Som tidligere opplyst kan Aker Solutions redusere kapasiteten i MMO-virksomheten i Norge med ytterligere 900 stillinger i år for å tilpasse seg markedsforholdene. Dette innebærer en 25 prosents reduksjon i antallet stillinger siden sommeren 2014 –  om lag tre firedeler i MMO- og undervannsvirksomheten i Norge, opplyser selskapet.

Så sent som torsdag ble det kjent at krisen i oljebransjen fører til at Aker Solutions innfører midlertidig lønnskutt i MMO. Lønnskuttet rammer om lag 3.600 ansatte, inkludert ledelsen.

Kostnader

Over en kvart milliard i minus i fjerde kvartal i fjor er en kraftig forverring fra nesten en halv milliard i pluss i samme kvartal 2014.

I et marked hvor aktiviteten bare synker, tjente selskapet 7,8 milliarder kroner i fjorårets siste kvartal, snaut 1,3 milliarder mindre enn i tilsvarende kvartal året før. Driftsresultatet endte på minus 155 millioner, mot 557 millioner i pluss i fjerde kvartal 2014.

– Kvartalet var tynget av engangskostnader på 636 millioner kroner, inkludert 373 millioner i kostnader knyttet til restrukturering og kapasitetsreduksjon, og 114 millioner til inndekking av leasingkostnader på tomme kontorlokaler, forklarer selskapet.

For fjoråret som helhet er også tallene langt mindre hyggelige enn for 2014. Driftsinntektene falt med snaut 1,1 milliarder til 31,9 milliarder. Resultat før skatt havnet på 685 millioner, mot 1,8 milliarder i 2014.

Dropper utbytte

Situasjonen er nå så alvorlig at ledelsen foreslår å droppe utbetaling utbytte for 2015.

– Selv om Aker Solutions hadde en solid finansiell posisjon i 2015, så ser styret det som nødvendig å utøve forsiktighet i et usikkert marked, skriver selskapet og fortsetter:

– Markedene er utfordrende og prosjekter blir utsatt i hele industrien. Men det er tegn som tyder på at kostnadskutt har ført til at kostnadene nå går i null. Dette kan tillate betydelig utbygging i løpet av de neste 12-18 månedene.

Bortsett fra det omfattende Johan Sverdrup-prosjektet i Nordsjøen, ventes offshoreaktiviteten i Norge å være «dempet» framover. Selskapets største vekstpotensial ligger utenfor Norge, hvor selskapet vokser.

Aker Solutions opplyser videre at anbudsaktviteten er stabil og beløper seg til 50 milliarder kroner.