Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør NAV Hordaland

Hansen viser til artikkelen som sto på trykk i Bergens Tidende 2. september om langtidsledige Hans Peter Endal.

Les det omtalte innlegget til Erik Falk Hansen: Nei NAV. Det er ikke grunn til panikk om du har gått seks måneder uten jobb

Bakgrunnen for artikkelen er at andel langtids arbeidsledige øker i Hordaland. I august 2016 er 4811 av de 9788 ledige i fylket karakterisert som langtids arbeidssøkere. Dette er en oppgang på 36 % sammenlignet med august i fjor. Dette vil vi betegne som en alvorlig utvikling.

I oppslaget Hansen viser til blir jeg intervjuet om effektene av det å gå ledig lenge. Jeg må understreke at jeg uttaler meg om langtids arbeidssøkere generelt, og ikke spesifikt om langtids arbeidssøkere med bakgrunn fra oljenæringen. Endal reagerer kraftig på uttalelsene mine. Han mener blant annet at jeg gjør en positiv sak til noe «negativt og lite gledende». Hansen mener uttalelsene skaper panikk blant jobbsøkerne i regionen, at jeg snakker usant, at det ikke finnes noen tall som støtter uttalelsene om at det er vanskeligere å få seg jobb desto lenger man har gått ledig, og at jeg gjør ting verre for jobbsøkerne.

La oss begynne med det første; det er lite som er «positivt og gledende» ved å være arbeidsledig. Vi vet at arbeid er viktig for helsen, og at det å stå i arbeid er viktig for å føle mestring, mening og fellesskap. Forskning viser at både helse og livskvalitet forringes ved langvarig ledighet. Å skape et bilde av tilværelsen som langtidsledig som noe positivt vil være helt feil.

Langtidsledighet er også uheldig for samfunnet. I tillegg til direkte utgifter for velferdsstaten, som utbetaling av dagpenger og sosialhjelp, taper samfunnet på lavere verdiskaping mens folk er ledige.

At enkelte kan kjenne seg urolige når det blir påpekt at langtidsledighet kan være utfordrende, er forståelig. Vi kan likevel ikke skjønnmale virkeligheten og be langtidsledige ta det med ro, når vi av erfaring vet hvilke konsekvenser dette kan få for dem i jakten på nytt arbeid.

I en rapport fra the European Commission’s DG for Employment, Social Affairs & Inclusion om arbeidsmarkedet i Europa i 2015 fastslås det at sjansene for å komme i arbeid synker med 50 prosent for de langtidsledige sammenlignet med dem som går ledig i kortere perioder. Både NAV og forskningsmiljøene i Norge erfarer det samme. I det siste nummeret av «Arbeid og velferd» ser NAV nærmere på problemstillingen i artikkelen «Hvor lenge er folk arbeidsledige?». Her ser man blant annet at andelen som fortsatt er ledige er lavest for de nye, og høyere jo lengre man har vært ledige i utgangspunktet. Mens ca. 1/3 av nye ledige fortsatt er ledige etter seks måneder, er nesten 60 prosent av de som allerede har vært ledige 12 måneder fortsatt ledige seks måneder senere. Dette er gjennomsnittstall for hele perioden 2011-2014. Utviklingen gjelder også ingeniørene.

Hittil i år har nesten 19.000 nye arbeidssøkere registrert seg hos NAV i Hordaland. I samme periode har rundt 17.000 gått ut av systemet vårt. Netto tilstrømning er rundt 1800, mens beholdningen langtidsledige øker med rundt 1500 personer. I praksis vil det si at det meste av økningen i ledigheten i år dreier seg om langtidsledige.

Mange langtidsledige kommer seg selvsagt ut i jobb i igjen. Det er gledelig for oss som jobber med nettopp dette hver dag. At det finnes solskinnshistorier er viktig å ta med seg, men det er ikke nødvendigvis representativt for hvordan denne gruppen opplever situasjonen. Vi møter jevnlig mennesker som er dypt fortvilet over egen situasjon. Det må vi ta på alvor. Når gruppen langtids arbeidssøkere øker så mye som den har gjort i år, er det grunn til å være bekymret.

Noe av det viktigste de ledige selv kan gjøre er å innstille seg på både geografisk og yrkesmessig mobilitet. Vi vet at det finnes jobber i Hordaland, og at det hver måned i år har vært en økning i utlyste stillinger sammenlignet med fjoråret. Ledighetsøkningen vi har opplevd den siste tiden rammer i stor grad oljesektoren og relaterte bransjer, mens andre deler av arbeidsmarkedet fortsatt har en stabil og positiv utvikling. Ved å tenke nytt og utenfor boksen kan det åpne seg muligheter i nye bransjer og næringer.

At mine uttalelser skal gjøre ting verre for jobbsøkerne, er jeg ikke enig i. Vi jobber hver eneste dag for å bidra til at flere folk skal komme i arbeid. Det er vår viktigste oppgave, og en oppgave vi tar på det største alvor. Det er vår plikt å være ærlige om situasjonen i arbeidsmarkedet slik at de arbeidsledige har best mulig forutsetninger for å håndtere og finne løsninger på situasjonen de befinner seg i.