Prosafe melder at Safe Notos nå er i gang med sin kontrakt med Petrobras. 

Avtalen er på tre år og 222 dager.