Odfjell Drilling inngår intensjonsavtale verdt opptil 3,7 milliarder kroner.

Odfjell Drilling har inngått en intensjonsavtale med Statoil om bruk av den halvt nedsenkbare riggen Deepsea Bergen for utviklingsboring på norsk sokkel.

– Vi er både stolte og fornøyde med at Statoil har tildelt oss denne viktige intensjonsavtalen. Deepsea Bergen er for tiden på kontrakt med Statoil til 2012, og denne intensjonsavtalen vil sikre kontinuitet for riggen og videre utvikling av vårt sterke historiske samarbeid med Statoil. Riggen har nettopp gjennomgått en femårsklassing og er godt forberedt til å yte tjenester av høy kvalitet i fremtiden, sier Simen Lieungh, konsernsjef i Odfjell Drilling, ifølge en pressemelding.

Intensjonsavtalen er inngått med Statoil som operatør på vegne av deltakerne i Åsgard-, Norne- og Heidrun-lisensene, og skal godkjennes av partnerne.

Varighet, verdi og oppstart
Statoil har mulighet til å bestemme kontraktens varighet innenfor en ramme på tre til fem år med opsjon på ytterligere ett år. Avhengig av varigheten vil kontraktsverdien ligge mellom 2,3 milliarder og 3,7 milliarder kroner.

Odfjell Drilling og Deepsea Bergen har i dag en treårig fast kontrakt med Statoil for utviklings- og leteboring i Halten/Nordland-området. Den nye kontrakten skal etter planen tre i kraft når den nåværende kontrakten med Statoil om Deepsea Bergen avsluttes i juni 2012.