Deepsea Bergen er tidelt en kontrakt for boring av én brønn av Faroe Petroleum. Avtalen inkluderer også opsjon på ytterligere en brønn.

Dette betyr at riggen går rett fra sin nåværende kontrakt med Statoil og over på denne nye med Faroe i midten av juli neste år.

Her er hva konsernsjefen sa om riggens muligheter under Sysla Live.