– Vi har druknet i forespørsel fra kunder fra hele verden, nye kunder som vi ikke kjente til fra før, sier administrerende direktør Tore Andersen til Aftenbladet.

Fra og med 8. september 2017 må alle nye skip installere godkjent system for rensing av ballastvann. Målet er å hindre uønsket spredning av marine organismer.

– Markedet er sinnssykt svært. Det vil være bortimot 50.000 skip som skal ha dette de neste fem-seks årene, sier Andersen.

20 millioner

Amerikanske myndigheter har til nå gitt skipseiere utsettelse på å oppfylle nye, strengere krav til rensing av ballastvann. Men fra og med sist fredag ble det slutt på utsettelsene. US Coast Guard sendte ut en pressemelding om godkjenning av Optimarin.

– Har dere skutt gullfuglen?

– Ja, vi har skutt gullfuglen. Det har også vært en del av strategien vår i mange år. Vi har testet dette systemet for 20 millioner kroner.

Ansetter flere folk

Han regner med at et par andre leverandører også vil få godkjent sine systemer før året er omme.

– Men vi forventer vekst og kommer nok til å ansette folk utover i 2017, og det er jo kjent i denne regionen. Det kan være snakk om fem-ti stykker, sier Andersen.

Totalt jobber det 24 stykker i Sandnes-bedriften. Og nær sagt alle eier en liten bit av selskapet, som utelukkende har fokusert på systemer for ballastvannrensing.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.