COSL Drilling Europe har besluttet å foreta femårsklassingen(SPS) av riggen mens den nå ligger på CCB for reparasjoner etter hendelsen på Troll i fjor, skriver Offshore.no.

Beslutningen er tatt i dialog med Statoil, som leier riggen.

Ferdig om 5-6 uker
Det er fem år siden riggen ble levert fra verftet og COSL får nå maks ut at landligget på Ågotnes.

– Siden riggen allerede er inne i det såkalte «klassevinduet» benytter vi denne anledningen, slik at vi ikke behøver ta riggen til land senere i løpet av 2016. Arbeidet starter umiddelbart og riggen vil bli liggende på CCB mens arbeidet pågår.

Det opplyser COSL-sjef Jørgen Arnesen til Offshore.no.

Planen er at riggen skal være ferdig med både reparasjonsarbeid og klasseaktiviteter i løpet av de neste 5-6 ukene.

-Ikke krav at vinduene skal tåle dette
De siste ukene har det vært stort fokus på både hvem som skal klasse riggen og status etter hendelsen på Troll.

– Vi har så langt ingen indikasjoner på at det er feil med designet eller feil med riggen som har vært årsak til hendelsen. Denne typen krefter påført fra bølger er svært sjeldent og er ikke hensyntatt i dagens regelverk for flyterigger, ifølge DNV GL. Det er heller ikke, ifølge DNV GL, krav i regelverket til at vinduene skal tåle denne typen dynamiske krefter da vinduene er beregnet og modelltestet til å ikke være eksponert for bølgekrefter i en 100-årsstorm kondisjon.

Venter på rapportene
Arnesen opplyser at de nå jobber sammen med de ansatte for veien videre.

– Som en konsekvens av dette har COSL en prosess pågående, i samarbeid med de ansatte, vedrørende kompenserende tiltak for å hindre tilsvarende hendelse der vann slo inn gjennom vinduene. Videre vil vi avvente rapportene fra granskingene for å se om det finnes ytterligere læringspunkter fra hendelsen.