COSLRival ligger i dag tilknyttet Britannia-plattformen for ConocoPhillips og kontrakten avsluttes 29 februar.

Riggen vil bli demobilisert til Kristiansand etter endt kontrakt, hvor den blir liggende frem til oppstart på ny kontrakt for ConocoPhillips på Judy-plattformen.

Oppstart på den nye kontrakten vil bli i andre halvdel av april og lengden på kontrakten er 4 måneder fast med opsjon på ytterligere to måneder.