Landansatte i BP og Det norske, 700-800 ansatte til sammen, flytter inn i samme bygg som Aker Solutions i Jåttåvågen.

– Målet er at alle skal flytte før jul. Det er arbeidsgrupper i sving for å forberede flyttingen både i BP og i Det norske, sier pressekontakt Jan Erik Geirmo i BP Norge til Aftenbladet.

Bakgrunnen er at oljeselskapene BP Norge og Det norske slår seg sammen til det nye oljeselskapet Aker BP ASA. Hovedkontoret legges til Fornebu i Oslo.

Nye nedbemanninger
Ikke alle BP-ansatte får bli med videre.

– Det blir dessverre en del overlappende funksjoner når to selskaper fusjonerer. Vi ønsker å ta ut noe synergier, men det er for tidlig å si noe om antall. Aker BP ønsker å vokse, og da må vi ha nødvendig kompetanse og personell, sier Geirmo.

Han kan ikke si hvor mange som blir overtallige.

– Men de fleste vil få avklart sin situasjon før 1. desember.

– Ansatte er bekymret
Leder Ørjan Holstad i Industri Energi-klubben i BP tror de landansatte stort sett er positive til å flytte. Men de er bekymret for hvem som nå mister jobben.

– Vi vet ikke ennå hvor mange som blir overtallige, så det er naturlig at folk er bekymret. Vi må bare støtte våre medlemmer og jobbe for dem, sier Holstad.

Avtaleverket skal følges og de ansatte må få god informasjon om prosessen videre, mener klubben.

– Utfordrende situasjon
Rolf Jarle Brøske, kommunikasjonsdirektør i Det norske oljeselskap, bekrefter at det i forbindelse med fusjonen kan bli aktuelt å redusere antall ansatte.

– Hele bransjen er i en utfordrende situasjon. Men nye Aker BP har ambisjon om å være det ledende lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel og det forplikter, sier Brøske.

BP Norge har vært gjennom to runder med nedbemanninger de siste tre årene. Først gikk 160 ansatte, deretter 210 til i løpet av 2016/2017.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.