Songa Dee sikret to nye år.

Statoil utvider sin leieavtale med Songa Dee med to faste år, etter at oljeselskapet har bestemt seg får å utøve en opsjon på riggen.

Opprinnelig var kontrakten på tre år, men nå er den altså fem. Verdien av den faste delen av avtalen øker fra 378 millioner dollar til 620 millioner dollar. Dette er en økning på 1,4 milliarder kroner med dagens kurs.

Riggen har nå avsluttet sin charter-avtale med Marathon/Lundin og skal jobbe for Statoil på Gullfaks.

Dette fremgår av Songas flåteoppdatering, hvor de andre riggenes status også gjøres rede for.

Delta til CCB-klassing
Songa Delta oppnådde 99 prosent opptide sist måned, men skal inn til klassing på CCB-basen mot slutten av måneden. Dette arbeidet vil ventelig ta 40 dager.

Songa Trym oppnådde 98 prosent oppetid i september og fortsetter å jobbe for Statoil.

Songa Mercur har vunnet en kontrakt på et tobrønns-program i Malaysia for Petronas Carigali og skal ta til på denne så snart den er ferdig med sin nåværende jobb i Russland.

Nybygg rett på jobb
Når det gjelder Songa Venus, så fortsetter denne riggen med vedlikehold og forberedelser til den kommende kontrakten med Petronas i Malaysia. Det er ventet at mobilisering og oppstart på kontrakten er midten av oktober.
 
Songas nybygg, Songa Eclipse har gjennomgått de siste forberedelser til sin kontrakt i Vest-Afrika og tar til på sin kontrakt om lag den 10.oktober, heter det.