Avtalen gjelder for leveranse av ressurser innen teknisk- og prosjektstøtte områdene.

– BjellCon befester med dette sin posisjon som en solid leverandør av ressurser til olje- og gassindustrien, heter det i en melding.