Prezioso Linjebygg overtar Heimdal og deler av Oseberg. 

Statoil har tildelt to nye og langsiktige kontrakter for 11 milliarder kroner for ISO-tjenester (isolering, stillas og overflatebehandling) til Beerenberg Corp og Prezioso Linjebygg.

Det betyr samtidig at Bilfinger Industrier mister kontrakten for samme tjenester på Oseberg C, Oseberg sør og Oseberg øst samt Heimdal.

– Slik det ser ut, beholder vi Oseberg feltsenter, og Statoil har som intensjon å utøve opsjonene på alle de andre anleggene. Det betyr at vi beholder store deler av vår portefølje og sikrer en viktig del av volumet i to nye år. Vi er midt i store omstillings- og endringsprogrammer, og denne tildelingen rokker ikke ved våre målsettinger om å bidra til kostnadsreduksjon og økt effektivitet  på norsk sokkel, sier administrerende direktør Tove Helen Tyberø i Bilfinger Industrier Norge til Offshore.no.

– Samtidig er det selvsagt skuffende at vi mister noen av de mindre anleggene. Totalt utgjør disse 10-15 prosent av Statoil-porteføljen vår.

– Betyr det at dere må ty til ytterligere nedbemanninger?
– Det må vi se nærmere på, og jeg kan derfor ikke kommentere det på nåværende tidspunkt.