Brønnen skal bores i direkte forlengelse av eksisterende kontrakt, som straks går ut.

Borekontrakten er på 35 dager og verdt 6,1 millioner dollar.