Oljeserviceselskapet Beerenberg er tildelt kontrakten for prosjektbasert vedlikeholdsoppdrag til metanolfabrikken på Tjeldbergodden.

I henhold til kontrakten skal Beerenberg gjennomføre tilstandskontroll med påfølgende utbedringer på isolering og overflatesystemer på et større område på Tjeldbergodden. Oppdraget består i å etablere tilkomst, avisolere og re-isolere aktuelle rørlinjer, gjøre eventuelle utbedringer, samt gjennomføre overflatebehandling og elektroarbeid i forbindelse med varmekabler.

– Vi er svært glade for denne kontraktstildelingen.  Dette viser at vi er konkurransedyktige selv i dagens krevende marked. Vi har jobbet hardt med prisstrukturen vår, samtidig som vi har fokus på innovasjon både på produkter og prosesser, sier EVP Business Development, Ingrid Sara Grimstad Amundsgård i en pressemelding.

Arbeidet skal utføres fra mars til oktober 2017. Avtalen har en antatt verdi på ca. 20 millioner kroner og vil totalt engasjere 20-25 personer i kontraktsperioden.

Beerenberg har ikke operert på Tjeldbergodden tidligere. Metanolfabrikken på Tjeldbergodden er den største i Europa. Statoil eier 81,7 prosent av fabrikken, mens Conoco Philips eier det resterende.