Altus Intervention AS har blitt tildelt en rammeavtale for brønnintervensjons-tjenestene case hole Wireline, slickline og traktor i forbindelse med ferdigstilling av tre produksjonsbrønner og en letebrønn på Alvheim-feltet for Aker BP.

Avtalen strekker seg over tre år, men med opsjoner vil avtalen ha en total varighet på 9 år. Oppstart er planlagt medio desember 2016.

I tillegg til den nye kontrakten har Altus Intervention allerede kontrakt for leveranse av brønnintervensjons-teknologier og tjenester til BP Norge, nå Aker BP.

Fakta

Altus Intervention

  • Brønnintervensjonsspesialist
  • Har 36 års erfaring fra Nordsjøen
  • Operasjoner utfra Norge, Danmark, Storbritannia og Vest-Afrika
  • 1090 ansatte i selskapet

 

 

Qinterra Technologies

  • Et teknologiselskap innen brønnintervensjon
  • Leverer teknologier og verktøy globalt
  • Operasjoner utfra Norge, Danmark, Storbritannia, Vest-Afrika, Canada, USA, Midtøsten og Malysia.
  • Opererer som teknologileverandør i Nordsjøen
  • 140 ansatte i selskapet
– Aker BP er en aktør som satser sterkt på Norsk Sokkel og som har hatt betydelig utvikling den siste tiden. Med deres ambisjoner om ytterligere vekst og utvikling, ser vi dem som en spennende samarbeidspartner for fremtiden. Det er også et faktum at Aker BP tenker innovasjon i forhold til forretningsmodeller og hvordan de jobber med sine leverandører. Dette er også noe vi ser som attraktivt og spennende.

Det sier daglig leder i Altus Scandinavia, Lars Haugom.

Globale muligheter med riktig teknologi

Altus Intervention AS er et heleid datterselskap som inngår i Qinterra-konsernet, en gruppe som leverer brønnintervensjons- og wireline-tjenester til oljeselskaper globalt.

Konsernsjef Åge Landro ser muligheter i et krevende marked.

Det skjer mye spennende om dagen. Vi har i det siste tatt en rekke nye kontrakter i Nordsjøen, noe som gjør at vi befester vår posisjon som markedsleder innenfor vårt felt. Internasjonalt ser vi også mange attraktive muligheter. I år ligger vi an til en tredobling av våre volumer i Midtøsten sammenlignet med fjoråret. Vi leverer teknologi som har vist seg svært verdifull målt i økt verdiskapning fra oljebrønnene den anvendes i. Den økte aktiviteten vi er vitne til er en god bekreftelse på det, sier konsernsjef i Qinterra AS Åge Landro.