Dette er i tillegg til kontrakten Altus Intervention allerede har på 16 faste NCS-installasjoner innen mekanisk wireline operasjoner, tractor conveyance, cased hole logging og plug & abandonmenttjenester. Kontrakten har en fast periode på 4 år pluss tre to-års opsjoner, og en potensiell kontraktsperiode på 10 år.

– Med denne kontrakten sikrer Statoil seg tilgang på hele Altus Intervention sin kompetanse og teknologi. Den bekrefter også vår solide ekspertise innen krevende og avansert brønnintervensjon. Spesielt Heidrun feltet er et godt eksempel hvor Statoil jobber i partnerskap med oss for leveranser av effektive brønnoperasjoner som gir økt produksjon. Det gleder meg å se vårt innovative partnerskap fortsetter, sier Åge Landro, konsernsjef i Qinterra Group.

ALTUS Intervention er et datterselskap av Qinterra Group med 36 års operasjonserfaring fra Nordsjøen. Gruppen består av Altus Intervention og Qinterra Technologies og sysselsetter 1000 mennesker med operasjoner i Norge, Danmark, UK, Vest Afrika, USA, Canada, Midt Østen og Malaysia.