Avtalen inkluderer leveranse av slickline-tjenester, kveilerørstjenester, brønnovervåkning, brønnperforering og wireline traktortjenester for å støtte Maersk Oils operasjoner og nedstegningskampanjer i Nordsjøen.

Fakta

Altus Intervention

  • Brønnintervensjonsspesialist
  • Har 36 års erfaring fra Nordsjøen
  • Operasjoner utfra Norge, Danmark, Storbritannia og Vest-Afrika
  • 1090 ansatte i selskapet

 

Qinterra Technologies

  • Et teknologiselskap innen brønnintervensjon
  • Leverer teknologier og verktøy globalt
  • Operasjoner utfra Norge, Danmark, Storbritannia, Vest-Afrika, Canada, USA, Midtøsten og Malysia.
  • Opererer som teknologileverandør i Nordsjøen
  • 140 ansatte i selskapet
– Vi er glade for å bygge på vårt eksisterende samarbeid med Maersk. I denne avtalen demonstrerer vi både bredden av tjenester og disipliner vi kan tilby og evne til å levere integrerte brønnintervensjonspakker. Målet vårt er å tilby bærekraftige kostnadsreduksjoner til våre kunder. Vi leverer teknologi som har vist seg svært verdifull målt i økt verdiskapning, men også mindre risiko fra oljebrønnene den anvendes i, sier Garry Michie, som leder Altus Interventions britiske virksomhet.

Åge Landro, Konsernsjef i ALTUS Interventions morselskap, Qinterra AS, ønsker også avtalen velkommen:

– Vi har hatt gleden av å jobbe med Maersk over mange år og levert brønnteknologi til deres operasjoner i Danmark. Jeg ser på denne kontrakten som en bekreftelse på at tjenestene vi har levert til Maersk holder god kvalitet. Avtalen bekrefter også verdien som ligger i vår integrerte forretningsmodell.

Qinterra AS, består av datterselskapene ALTUS intervensjon som tilbyr totalleveranser innen brønnintervensjon i Nordsjøen og Qinterra Technologies som leverer brønnintervensjonsteknologi internasjonalt. Qinterra AS sysselsetter i dag 1230 mennesker med globale virksomheter i Norge, Danmark, UK, Vest-Afrika Midtøsten, USA, Malaysia. Hovedkontoret ligger i Stavanger.