–  Vi har veldig tro på både marinedivisjonen globalt og aktiviteten i Norge, sier omstillingsdirektør i Rolls-Royce Marine, Jan Petter Hagen, til Nett.no.

Han rapporterer direkte til hovedkontoret i London, og sitter dermed svært sentralt i det omstillingsarbeidet som Rolls-Royce Marine jobber med.

– Selv om det er krevende med nedbemanning, endringer og omstillingsprosesser, er det samtidig utrolig interessant å lede en omstilling slik at vi kan være klar når oppgangen i markedet kommer. Dette krever to tanker i hodet samtidig; både å ta ned kostnader på kort sikt og å posisjonere seg for framtidig vekst, sier han.
Han er glad for å ha toppsjefen i ryggen:

– Konsernsjef Warren East har vært tydelig i sin støtte til omstillingen i marinedivisjonen og klar på at virksomheten i Norge er viktig i divisjonen, sier han.

Glad for at mye er løst frivillig

Rolls-Royce Marine har kuttet stillinger i tre runder. Nylig ble det kjent at de nå skal redusere med 200 ansatte i Norge, av totalt 800 globalt.

Ved årsskiftet var det rundt 1750 ansatte i Norge, de aller fleste fordelt på fem avdelinger på Sunnmøre. Globalt i marinedivisjonen er det 4800 ansatte.

– Slik det ser ut nå, ser det ut at vi at vi kan løse veldig mye med frivillige ordninger. Det er til god hjelp at så mange har søkt sluttpakke, og at vi dermed i stor grad kan komme i mål med frivillige løsninger, sier Hagen.

Service-hub for Nord-Europa

De har ingen planer om flere nedbemanningsrunder, eller å legge ned avdelinger.

Tvert imot vil de styrke enkelte miljø.

Fakta
  • Hele Rolls-Royce-konsernet hadde i fjor en omsetning på ca. 15 milliarder pund
  • Rolls-Royce Marine-divisjonen hadde i fjor en omsetning på 1,1 milliarder pund og et underskudd før finans på 27 millioner pund
  • To av fire forretningsområder innen marinedivisjonen er ledet av nordmenn. Det er Knut Hovland, som leder Customer & Services, og Asbjørn Skaro, som leder Digital & Systems.
  • Gjennom omstillingstiltakene i 2015 og 2016, skal Rolls-Royce Marine spare 40 millioner pund globalt årlig fra 2017
  • De tiltakene som gjøres nå, skal bidra til ytterligere 30 millioner pund i årlige innsparinger fra og med 2018
– Vi har sagt at vi skal utvikle en service-hub for hele Nord-Europa i Ulsteinvik. Vi skal også styrke produktutviklinga innen propeller i Ulsteinvik. I Brattvåg har vi tatt i bruk ei ny produksjonslinje for permanent magnetlinje. I tillegg har vi simulatormiljøet i Ålesund, og i forbindelse med digitaliseringen vi står overfor, er vi nødt til å styrke slike utviklingsmiljøer. Hvis ikke har vi ikke en sjanse framover.

Vokst på seg kompliserte prosesser

Nå går de inn i en ny fase.

– Det er mange ting vi skal gjøre. En ting er å redusere bemanning, men det viktigste nå er å implementere endringer i organisasjonen og måten vi jobber på. Det er dette som er bærekraftig over tid, understreker han.

Rolls-Royce har måttet redusere kostnadene fordi omsetningen har falt som følge av offshore-utfordringene.

Ifølge Hagen har selskapet også måttet se på måten de jobber på for at kostnadene ikke skal komme tilbake senere.

–  Vi har forsøkt å forenkle prosesser, blant annet ved å fjerne ledernivå. Det er helt umulig å forenkle uten å ta vekk nivå i organisasjonen. Rolls-Royce Marine hadde vokst på seg administrasjon, kostnader og kompliserte prosesser, og det var et problem for oss.

Forretningsmuligheter

Hagen tror de har gode forutsetninger for å lykkes framover:

– Vi bruker mye penger på forskning og utvikling. Produktene vil ikke forsvinne, og vi skal fortsette å kombinere vår mekaniske bakgrunn med ny teknologi. Vi tror at det er en del forretningsmuligheter her. Vi tror også veldig på en retning mot økt digitalisering, men hvordan framtida faktisk vil se ut, vet vi ikke, sier Hagen.