Oppdraget omfatter design og bygging av en ny gassmodul på Troll C-plattformen. Arbeidet med FEED-studien begynner umiddelbart og ferdigstilles i mai 2017. Opsjonen i kontrakten består av selve gjennomføringsfasen – prosjektering, innkjøp, fabrikasjon og installasjon (EPCI) – som vil pågå til utgangen av 2019. Arbeidet vil inkludere prosjektering, bygging, installasjon av modulen samt tilstøtende arbeid på plattformen. Oppdragsgiver er Statoil.

Studien vil bli utført ved Aibels kontor i Bergen, som har lang erfaring med modifikasjonsoppdrag på norsk sokkel. Opsjon på gjennomføringsfasen vil også bli ledet fra Bergen, mens modulen vil bli bygget ved Aibels verft i Haugesund.

– Troll C-oppdraget er svært viktig for oss og synliggjør vår sterke og forbedrede konkurranseevne i et fremdeles utfordrende marked. Oppdraget vil vise vår styrke når det kommer til oppdrag som kombinerer kompetanse på større modifikasjoner og moduler, sier konserndirektør for Modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, Bjørn Tollefsen.

Kontrakten har en verdi på i overkant av 600 millioner kroner, inkludert opsjonen. I løpet av FEED-fasen vil opp mot 40 medarbeidere være engasjert i prosjektet.