Kontrakten har også opsjon på selve gjennomføringsfasen.

Snorre-feltet skal videreutvikles med en subsea-løsning for å øke utvinningen. Produksjonen skal koples opp til Snorre A. Statoil har i dag tildelt Aibel oppdraget med å gjennomføre en FEED-studie for å planlegge oppkopling og nødvendige modifikasjoner på plattformdekket.

Les også: Gigantutvidelsen av Snorre er ett steg nærmere

Studien vil ha en varighet på cirka ett år og involvere rundt 100 medarbeidere.

Kontrakten har også opsjoner på selve gjennomføringsfasen av prosjektet – prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og ferdigstilling (EPCIC) – samt på ytterligere studiearbeid og gjennomføring av dette. Blir alle opsjoner innfridd, vil prosjektet løpe i totalt fem år og involvere opp mot 270 medarbeidere.

– Dette er et viktig prosjekt for Aibel, som gir etterlengtet påfyll av arbeid til vårt kontor i Stavanger. Vi ser det som en stor tillitserklæring at vi får en så viktig rolle i utviklingen av Snorre-feltet, sier påtroppende konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

Andersen tar over stillingen som konsernsjef i selskapet etter Jan Skogseth fra januar 2017.

Arbeidet starter umiddelbart og vil bli ledet fra Aibels hovedkontor i Stavanger, som har spisskompetanse på og lang erfaring med FEED-studier og modifikasjonsoppdrag på norsk sokkel. En eventuell gjennomføringsfase vil også gi arbeid til selskapets verft i Haugesund, som blant annet vil bygge en 600 tonn stor støttemodul for stigerør (riser hang-off module).

Totalt har Statoil og partnerne planer om å investere 22-25 milliarder kroner i videreutviklingen av feltet.