Statoil har tildelt Beerenberg rammeavtale for vedlikeholdstjenester på 11 offshoreinstallasjoner. Den estimerte kontraktsverdien er på hele 8 milliarder kroner.

På Kokstad er Beerenberg stolte over å ha fått fornyet tillit.

-Dette har selvfølgelig stor betydning for Beerenberg, sier kommunikasjonssjef Ola Klemsdal til Sysla.

Avtalen er både en videreføring og utvidelse av arbeid for Beerenberg og kontraktsverdien er på åtte milliarder kroner. Statoil utvider med dette Beerenbergs avtaler på Statfjord A, B og C, Gullfaks A, B og C, Kvitebjørn, Valemon, Grane, Visund og Draupner

Selskapet måtte i 2015 gå til nedbemanninger, men vil ikke si om kontrakten påvirker behovet for ansatte.

-Det er for tidlig å si hvordan kontrakten påvirker vår bemanningssituasjon. I utgangspunktet er avtalen med på å gi både selskapet og våre 1500 medarbeidere forutsigbarhet.

Det 15-årige perspektivet de nye ISO Offshore-avtalene tilbyr, tilrettelegger herunder for en videreføring av den teknologi- og kompetansehevningen bransjen må realisere for å møte fremtidens krav og forventninger fra petroleumsindustrien, heter det.

I november tildelte Statoil også en tiårig rammeavtale for vedlikehold- og modifikasjonstjenester på Mongstad-raffineriet til Beerenberg. Totalt sett har de nye avtalene mellom Statoil og Beerenberg dermed en estimert kontraktsverdi på 10 milliarder.

– Dette er et solid fundament for kontinuerlig videreutvikling av de tjenestene og teknologiproduktene Beerenberg tilbyr i det norske og internasjonale markedet. Og sist men ikke minst er dette en svært oppmuntrende tillitserklæring til Beerenbergs 1.500 medarbeidere fra Statoil, sier Ole Klemsdal.