På ett år reduserte Austevoll-rederiet utgiftene med 1,7 milliarder. Inntektene og skipsverdiene falt enda mer.

Austevoll-rederiet DOF, som fortsatt er Norges største, endte med driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 695 millioner kroner fjerde kvartal i fjor (management rapportering).

Det går frem av kvartalsrapporten, som ble offentliggjort i går kveld.

Inntektene sank med 700 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal 2015, og endte på 1,9 milliarder kroner.

Av- og nedskrivinger på tilsammen 717 millioner gjør at EBIT ble rødt, med minus 21 millioner.

Resultatet før skatt var på minus 625 millioner.

Lavere resultat
Med fasit for fjerde kvartal er det på det rene at de samlede inntektene til rederiet, som drifter en flåte på 68 skip og har om lag 4000 ansatte, falt med cirka 2 milliarder i fjor, sammenlignet med 2015.

Samlede inntekter for fjoråret er 8,6 milliarder, mens EBITDA endte på knappe 3 milliarder, mot 3,7 milliarder året før.

Inntekter fra prosjektvirksomheten i datterselskapet DOF Subsea utgjør en betydelig andel av brutto inntekter – henholdsvis 42 prosent.

Utgiftene ble redusert med 1,7 milliarder til 5,7 milliarder på ett år.

Til sammen skrev DOF ned skipsverdiene sine med 1,9 milliarder kroner i fjor, mot 531 millioner i 2015.

Driftsresultatet for 2016 etter av- og nedskrivinger endte på minus 89 millioner, mot 2 milliarder i pluss året før.

Store nedskrivinger av PSV-flåten
Om lag to tredjedeler av inntektene i fjerde kvartal i fjor, kom fra konstruksjonsskipssegmentet: 1271 millioner kroner fikk de dyreste skipene i flåten inn.

Ankerhåndteringsskipene sto for 431 millioner (EBITDA: 218 mill.), mens forsyningsskipene innkasserte 210 millioner (EBITDA: 59 mill.).

De største nedskrivingene er også gjort på den 25 skip store konstruksjonsskipsflåten (184 millioner), mens de 19 forsyningsskipene må se det største relative fallet i verdi.

Her er nedskrivingen 177 millioner, og avskrivingene 43 millioner, noe som gir et negativt driftsresultat for dette segmentet isolert på 161 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor.

Forventer verre 2017
Tapet på forsyningsskipene kommer til tross for en utnyttelsesgrad på hele 89 prosent, mot henholdsvis 78 prosent på den 19 skip (11 i Brasil) store AHTS-flåten of 79 prosent på subsea-flåten.

For 2017 har DOF en kontraktsdekning på 57 prosent for flåten.

Den totale ordreboken hadde ved utgangen en verdi på 27 milliarder, pluss 33 milliarder i opsjoner.

“Markedet i 2017 forventes å bli krevende, noe som medfører økt risiko for lavere beskjeftigelse for Konsernets flåte sammenlignet med 2016, med tilhørende risiko for ytterligere fall i verdier på Konsernets skip (…) Styret forventer i dag en lavere operasjonell Ebitda for 2017 sammenlignet med hva som er oppnådd i 2016”, skriver de i rapporten.

Reduserte gjelden med nesten 3 mrd
DOF solgte tre skip i fjor, mot åtte året før.

Skandi Stord og Skandi Santos ble solgt i fjerde kvartal, noe som ga en netto salgsgevinst på 98 millioner kroner.

Etter restruktureringen av gjelden selskapet gjennomførte i fjor, er reduksjonen i netto rentebærende gjeld cirka 2,9 milliarder.

Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av fjoråret 21,4 milliarder, mens den bokførte verdien av flåten, ROV-er og utstyr var på 22,2 milliarder.

En av fem mistet jobben
742 ansatte mistet jobben i rederiet i fjor.

Les også: DOF kutter i lønningene

“Reduksjon i antall ansatte er en effekt av planlagte kostnadskutt og lavere aktivitet på grunn av færre skip under management”, skriver DOF i kvartalsrapporten.

Av de 4072 som er igjen i rederiet, er 2508 seilende, 1278 ansatt innenfor subsea og 286 på land.

Austevoll-rederiet fikk også levert et nybygg i januar i år – Skandi Buzios.

Per 31. desember bestod flåten (hel- og deleid) av 66 skip, hvorav fire skip utgjorde nybygg med levering fra og med 2017.

Ved årsslutt hadde Konsernet seks skip i opplag, to av skipene har fått kontrakter i løpet av første kvartal 2017.