(Illustrasjonsfoto: Norsk olje og gass)

Hardkjør mot ulovlig innleie.

Ommund Stokka har ansvar for operatør- og bransjeavtalen i Industri Energi. Siden i fjor høst har han hatt et voldsomt trykk på saker som går på innleie.

Bare de siste seks månedene har Stokka behandlet 65 enkeltsaker om ulovlig innleie og krav om fast ansettelse. 63 av sakene har ført til fast ansettelse.

– Vi ser innleide folk i operatørselskapene som gjør samme jobb som de fast ansatte. De går med samme kjeledress, spiser den samme maten og sover på de samme lugarene. De gjør det samme, uten at de jobber for den samme arbeidsgiveren. Det opplever de innleide som urettferdig, sier Stokka.

Få unntak
Stokka tror at antall innleiesaker i forbundet vil øke i omfang.

– I Norge skal folk ansettes fast. Ikke midlertidig, og ikke innleid. Det slår arbeidsmiljøloven krystallklart fast. Det er noen få unntak. Om noen er for eksempel syke, eller er på et prosjekt i land, kan bedriften leie noen inn i stedet for disse, altså som vikar eller i stedet for noen andre. Alt annet er ulovlig innleie. Du kan kreve deg fast
ansatt dersom du er ulovlig innleid. Dersom du er lovlig innleid i over fire år, har loven en sikkerhetsventil. Da sier loven at behovet for arbeidskraft er så permanent at du kan kreve deg fast ansatt, sier Ommund Stokka.

Stort problem
I følge Ommund Stokka er ulovlig innleie et stort problem, og Industri Energi jobber hardt for å komme ulovlig innleie til livs.

– Vi jobber mot dette av to grunner. Folk vil være fast ansatt i en operatørbedrift, ikke innleid. De føler jobbsikkerheten deres er mye tryggere når de er fast ansatt kontra innleid fra et bemanningsbyrå. Er man innleid gjør man samme jobben som de fast ansatte, og da føles det merkelig å måtte være ansatt i et annet selskap. I tillegg er man som innleid avhengig av at innleiekontrakten din fornyes, sier han.

Ingen bedring
Vikarbyrådirektivet ble innført i norsk lovgivning fra 1. januar 2013. Dette førte til endringer i arbeidsmiljøloven. Formålet med direktivet er både beskyttelse av vikaransatte og anerkjennelse av vikarbyrå som arbeidsgivere. Hovedinnholdet er likebehandlingsprinsippet.

Men i følge Stokka har ikke problemet blitt mindre etter at vikarbyrådirektivet ble innført.

– Vikarbyrådirektivet hadde to formål. Legalisere bemanningsbyråene og likebehandle de innleide. Vi ser mange bedrifter som ikke ønsker å likebehandle. Det må vi også ta på kappen av at lovendringene er relativt nye. Altså har det ikke kommet på plass en praksis i bransjen enda. Vi tar disse sakene etter hvert som de kommer, sier Stokka.

– Ulovlig innleie er like ulovlig nå som før lovendringene kom 1. januar i år. De endringene som er kommet i loven og overenskomstene, sørger for at de innleide skal betales likt og gir de tillitsvalgte innsyn i de innleides lønns- og arbeidsvilkår.

Forfølger sakene
Industri Energi ser at enkelte vikarbyrå omdefinerer seg; altså hevder at de ikke lenger er et vikarbyrå.

– Det er en praksis vi ikke kommer til å la gå, og vi forfølger disse sakene etter hvert som de kommer opp. Det positive er at flere har fått øynene opp for dette problemet. Bare ved fast ansettelse stiller folk likt når det er snakk om nedbemanning, oppsigelsesvern og pensjon, sier Stokka.